starred

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(stärd)

From the verb star: (⇒ conjugate)
starred is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: starred, star

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
starred adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having stars) (förled)stjärn- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  stjärnbeströdd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
starred adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (marked with an asterisk)stjärnmarkerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
starred adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (linguistics: ungrammatical)grammatisk inkorrekt adj + adv
starred adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (linguistics: hypothetical, reconstructed)hypotetisk adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  frågande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celestial body)stjärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The Sun is one of many stars.
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celebrity)stjärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  kändis ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  celebritet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She is a big Hollywood star.
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (asterisk)stjärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  asterisk ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 To speak to an operator, press star.
star [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mark with an asterisk)markera med stjärna vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  markera med asterisk vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The teacher starred the correct answers.
star in [sth] vi + prep (play a leading role)spela huvudrollen i vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  vara stjärnan i vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The famous actress stars in a new drama.
star adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excellent, finest)stjärn- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  bäst adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 She is the star pupil in the class.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (main performer)stjärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  huvudrollsinnehavare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Our daughter is the star of the show.
star,
stars
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (destiny) (bildlig)stjärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  öde ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Go to the city and follow your star.
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geometric figure)stjärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The artists traced a star on the canvas.
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prominent person)stjärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Duane is the star of the sales team.
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military decoration)stjärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 That general has four stars.
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award, rating)stjärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (suffix)-stjärnig suffixsuffix: Läggs till i slutet av ordet, t.ex.: "grund[b]lös[/b]" = "grund" + "[b]lös[/b].
 This restaurant has two Michelin stars. In London, we stayed in a five-star hotel.
star vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set with stars)pryda med stjärnor vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The students starred their art projects.
star [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feature: a performer)presentera i huvudrollen vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The new movie stars my favourite actor.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "starred" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'starred'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.