staring

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈstɛərɪŋ/

From the verb stare: (⇒ conjugate)
staring is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: staring, stare

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
staring adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with unwavering gaze)stirrande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The staring child was making Audrey feel uncomfortable.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
stare viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (gaze fixedly)stirra, glo vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  betrakta intensivt v+adv
 It's rude to stare.
 Det är ohyfsat att stirra (or: glo).
stare at [sb/sth] vi + prep (gaze fixedly at)stirra på ngn/ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (vardagligt)glo på ngn/ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Agnes stared at the phone, willing it to ring.
 Den här meningen är inte en översättning av den engelska meningen. Markus försökte låta bli att stirra på lärarens nya frisyr.
stare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fixed gaze)stirrande, gloende ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  stirrande blick adj+s
 The little boy's stare was starting to make Brian uncomfortable.
 Den lille pojkens stirrande började få Brian att känna sig obehaglig till mods.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "staring" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'staring'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.