squeeze

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈskwiːz/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/skwiz/ ,USA pronunciation: respelling(skwēz)


Inflections of 'squeeze' (v): (⇒ conjugate)
squeezes
v 3rd person singular
squeezing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
squeezed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
squeezed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
squeeze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (compress with the hand)pressa, klämma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  krama vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Robert squeezed the ketchup bottle, trying to get the last bit out.
 Robert kramade ketchupflaskan i ett försök att få ut det sista.
squeeze [sth/sb] into [sth] vtr + prep (fit into a small space)pressa in, klämma in vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  trycka in, tränga in vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Nancy squeezed all her belongings into the car and set off for her new life.
 Nancy klämde in (or: pressade in) alla sina tillhörigheter i bilen och gav sig iväg mot sitt nya liv.
squeeze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fruit: extract juice from)pressa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  krama vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 William squeezed the oranges to make juice for breakfast.
 William pressade apelsinerna för att göra juice till frukost.
squeeze [sth] from [sth] vtr + prep (juice: extract)pressa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  krama vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Alice squeezed the juice from the lemons into a bowl.
 Alice pressade juicen från citronerna ner i en skål.
squeeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tight grasp)tryck, press ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  kram ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Leon felt the squeeze of Glenn's hand on his shoulder.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Anna gav sin mamma en hård kram innan hon klev in i bilen.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
squeeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (financial restrictions)åtstramning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
squeeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (lover)älskare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  partner
  (man)pojkvän, kille ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (kvinna)flickvän, tjej ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There's Angela and her new squeeze.
squeeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crush in tight space)trängsel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)bök ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 It was a bit of a squeeze to get six people in the car, but they managed.
squeeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount squeezed)sprut ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  droppe ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  kläm ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Add a squeeze of lemon juice to the other ingredients and mix thoroughly.
squeeze through [sth] vi + prep (pass through with difficulty)klämma sig igenom ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  tränga sig igenom ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Roger squeezed through the crowd.
squeeze into [sth] vi + prep (fit into small space)tränga in sig i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  klämma in sig i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The crowd squeezed into the small room to listen to the speaker.
squeeze [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hug tightly)krama hårt vtr + adv
  krama vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  omfamna hårt vtr + adv
  omfamna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Henry caught hold of Amber and squeezed her.
squeeze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (apply gentle pressure)trycka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  klämma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Nancy squeezed Paul's hand to reassure him.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: she squeezed his [arm, wrist, leg], squeeze into the [car, table, room, elevator], squeeze through the [door, opening, passage], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "squeeze" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'squeeze'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.