På den här sidan: speedup, speed up

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
speedup,
speed-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (acceleration)acceleration ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fartökning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
speedup,
speed-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (business: increase in production rate) (bildlig)acceleration ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  produktionsökning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
speed [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (cause to move more quickly)skynda på vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  påskynda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Could you please speed it up a bit? There are people waiting behind you.
speed up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (go faster)skynda sig vitr + refl
  skynda vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Speed up, or we'll never get to the church on time.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "speedup" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'speedup'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.