sparkling

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈspɑːrklɪŋ/

From the verb sparkle: (⇒ conjugate)
sparkling is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: sparkling, sparkle

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
sparkling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (giving off light)gnistrande, tindrande, glittrande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Ian looked up at the sparkling stars.
sparkling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (brilliant) (bildlig)briljant, lysande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Helen was known for her sparkling wit.
sparkling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (beverage: fizzy)bubblande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (om dryck)kolsyrad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Peter opened the bottle of champagne and poured the sparkling liquid into the glasses.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
sparkle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (light: reflecting) (bokstavligt)gnistra, spraka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The diamond of Patricia's engagement ring sparkled as it caught the light.
sparkle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shimmery quality) (småglitter)glimmer ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  glitter ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The sparkle of Maggie's dress drew all eyes to her.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
sparkle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (lively quality) (bildligt)gnista, spraka ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Adam has a certain sparkle; it's fun spending time with him.
sparkle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (emit sparks continuously)slå gnistor, slå gnistor om vitr, uttr
 Rachel threw the log on the fire where it spat and sparkled.
sparkle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (person: shine) (bildligt)tindra, glittra vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Glenn was sparkling tonight; everyone was impressed by his wit.
sparkle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (effervesce, fizz)spraka, fräsa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  moussera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  bubbla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The champagne was sparkling in the glasses.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: sparkling [white, red, rosé] wine, sparkling [spring, mineral] water, Still or sparkling?, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "sparkling" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'sparkling'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.