soaring

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɔːrɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(sôring, sōr-)

På den här sidan: soaring, soar

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
soaring adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." literal (flying high)högtflygande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
soaring adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rising into the air)stigande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The soaring plane soon disappeared into the clouds.
soaring adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (prices: increasingly high)stigande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Soaring utility bills have left many people struggling to make ends meet.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
soaring adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (heat: increasingly high) (allmänt, mycket varm)het adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (luft, väder)kvav adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (luft, väder)tropisk adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt, temperatur)stekhet adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 People are being advised to stay well hydrated in these soaring temperatures.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
soar viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go upwards)sväva vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The aircraft sped down the runway and soared into the air.
 Flygplanet for nerför startbanan och svävade upp i luften.
soar viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fly without propulsion)sväva vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The bird soared through the air, its wings unmoving.
 Fågeln svävade genom luften, dess vingar orörliga.
soar viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (go up rapidly)skjuta i höjden uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  stiga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Share prices soared after the company published its profits for the previous quarter.
 Aktiepriserna sköt i höjden efter att företaget publicerade sina vinster för förra kvartalet.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: soaring [taxes, interest, growth], soaring [house, gas, property, food] prices, soaring [borrowing, accident, crime] rates, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "soaring" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'soaring'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.