slanting

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈslɑːntɪŋ/

På den här sidan: slanting, slant

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
slanting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sloped, oblique)lutande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  sluttande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The hiker sat down on the slanting log.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
slant viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (lean)luta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (mindre lutning)slutta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
slant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leaning, slope)lutning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  backe ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (mindre lutning)sluttning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The slant of the chair made it very uncomfortable to sit on.
slant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (opinion)synvinkel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My slant on this is that we should keep trying until we've exhausted all the possibilities.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
slant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] sloping)lutning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 A slant of light touched the flowerbed.
slant towards vi + prep (opinion: be biased)vinklas mot vitr + prep
 Peggy's view of the world slants towards the right.
slant [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (angle)vinkla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
slant [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (present in a biased way)vinkla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The report slanted the data to make it look more favourable to the party's views.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "slanting" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'slanting'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.