signify

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɪgnɪfaɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsɪgnəˌfaɪ/ ,USA pronunciation: respelling(signə fī′)

Inflections of 'signify' (v): (⇒ conjugate)
signifies
v 3rd person singular
signifying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
signified
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
signified
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
signify [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mean)betyda ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 What does "spare" signify in "Spare the rod and spoil the child"?
signify [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (indicate by signs) (bildlig)uttrycka ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We believe that his silence signified consent.
signify,
signify that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: be a sign of)betyda ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Wind like this signifies there's a storm on the way.
not signify viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have importance)inte innebära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  inte betyda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The fact that we have had no news of Tom for a month doesn't necessarily signify.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "signify" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'signify'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.