sighted

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsaɪtɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsaɪtɪd/ ,USA pronunciation: respelling(sītid)


På den här sidan: sighted, sight

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
sighted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not blind, able to see)seende adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Sighted people experience the world differently from blind people.
sighted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (observed, spotted) (formell)skådad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  sedd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The colorful bird was sighted here.
sighted,
-sighted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
as suffix (having a certain kind of sight) (efterled)-synt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I need glasses to read because I am long-sighted.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eyesight)syn, synförmåga ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My sight isn't very good without glasses on.
 Min syn (or: synförmåga) är inte särskilt bra utan glasögonen på.
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (view)utsikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (omodernt)vy ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The sight is amazing from on top of the Ferris wheel.
 Utsikten är fantastisk från toppen av pariserhjulet.
a sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spectacle, [sth] to see)syn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (omodernt)åsyn, anblick ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The protest was certainly a sight to see.
 Protesten var verkligen en syn att se.
a sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] ugly)obehaglig syn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (omodernt)obehaglig åsyn, obehaglig anblick ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Then he came out with his shirt unbuttoned. What a sight that was!
 Sedan kom han ut med sin skjorta uppknäppt. Det var en obehaglig syn!
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gun: sighting device)sikte ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  siktanordning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He looked through the sight for a few seconds while aiming the gun.
 Han tittade genom siktet i några sekunder medan han siktade med pistolen.
the sights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (tourist attractions, landmarks)sevärdhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  turistattraktion ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Kara and her boyfriend stayed in Montreal for several days and saw the sights.
 Kara och hennes pojkvän stannade i Montreal flera dagar och tittade på sevärdheterna.
sight [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe, spot)sikta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  få syn på vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 After waiting an hour the tourists were delighted to sight dolphins.
 Efter att ha väntat en timme var turisterna förtjusta över att få syn på delfinerna.
sight [sth] towards [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (weapon: aim)sikta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta sikte mot v uttr
 He sighted the arrow towards the target.
 Han siktade pilen mot måltavlan.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: noticed, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "sighted" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'sighted'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.