WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
sigh viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (express [sth] with breath sound)sucka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The teacher sighed as Mike gave his latest excuse for not doing his homework.
 Läraren suckade när Mike kom med sin senaste ursäkt för att inte ha gjort sin läxa.
sigh nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expressive breath sound)suck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Linda's father's sigh told her how disappointed he was when he realised she had forgotten her mother's birthday again.
 Lindas pappas suck sade henne hur besviken han var när han insåg att hon hade glömt sina mammas födelsedag igen.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
sigh nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sound: escaping air)pust ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildlig)suck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The airbed deflated with a sigh.
sigh viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (deflating sound)pysa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (bildlig)sucka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Peter plunged a knife into the tyre, which sighed and deflated.
sigh for [sth],
sigh after [sth]
vi + prep
figurative (pine, yearn)sukta efter ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  tråna efter ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Rachel is still sighing after that promotion.
sigh [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (express with a sigh)sucka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 "Not again," Martin sighed, looking at his watch and seeing that Adam was half an hour late.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "sighing" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'sighing'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska