shoot

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃuːt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʃut/ ,USA pronunciation: respelling(sho̅o̅t)

Inflections of 'shoot' (v): (⇒ conjugate)
shoots
v 3rd person singular
shooting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
shot
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
shot
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fire a gun)skjuta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  avfyra, avlossa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Robert's father taught him to shoot when he was a little boy.
 Roberts pappa lärde honom att skjuta när han var en liten pojke.
shoot at [sth/sb] vi + prep (fire a gun at)skjuta på ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  avfyra, avlossa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The soldiers shot at the enemy.
 Soldaterna sköt på fienden.
fire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gun: fire)skjuta med vtr + prep
  avfyra, avlossa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 He shot the gun.
 Han avfyrade (or: avlossade) pistolen.
shoot [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kill with gun, etc.)skjuta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)knäppa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (allmän)döda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Where did you shoot that deer?
 Var sköt du den där hjorten?
shoot [sb/sth] in [sth] vtr + prep (wound by firing gun, etc.)skjuta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ofta passivt eller perfekt particip)skottskada vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The soldier was shot in the leg.
 Soldaten var skjuten i benet.
shoot [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (execute by gunfire)arkebusera, fysiljera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skjuta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The prisoner was shot by the firing squad.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Soldaten vägrade skjuta de civila trots en direkt order.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (film)spela in vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  filma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 They are shooting the movie in Canada.
 De spelar in filmen i Kanada.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (photo: take)ta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  fota vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)plåta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)knäppa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The photographer shot 50 photos.
 Fotografen tog 50 bilder.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
shoot! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, slang, euphemism (annoyance) (vulgär)Fan! interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
  Attans! Sablar! interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
 Shoot! I forgot his birthday!
shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (botany: sprout)stickling ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  skott ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 From the eight seeds we got five shoots growing.
shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hunt)jakt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 They went on a turkey shoot.
shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (filming session)inspelning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  filmning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The shoot will be on location in Iceland.
shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (photo shoot: photography session)fotografering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Zelda is at the shoot working as a camera assistant.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sport: aim at goal)skjuta mot mål vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  kasta mot mål vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  försöka göra mål vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  försöka ta poäng vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The basketball player decided to pass instead of shoot.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pool, billiards: play, hit)spela vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  skjuta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 It's your turn to shoot. Try to knock the 7-ball in.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (play marbles)spela vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The experienced marble player was able to shoot very well.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (move quickly)springa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardaglig)kuta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (plötsligt och fort)rusa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The kid shot across the field to get the ball.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (photograph)fota, fotografera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardaglig)plåta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 You better shoot before it gets too dark!
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (film)filma vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 They shot all day long, but got the scenes that they wanted.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (ball: aim at target)skjuta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 He shot just as time ran out in the game.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pain: pass through body)skjuta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The pain shot up his arm after he hit his elbow.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (speak) (vardaglig)köra vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  börja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  låta ngn höra vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 I want to hear your opinion. When you're ready, shoot.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take seismic reading)mäta seismisk aktivitet vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The geologists will shoot and interpret the seismic data for you.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (star, planet: site)sikta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  iaktta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The captain used a sextant to shoot the sun.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dice: throw)slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  kasta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 It's your turn. Shoot the dice!
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (golf: play, hit)spela vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I shot a 69 yesterday!
shoot [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take a photo of)fotografera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  fota vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)plåta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)knäppa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The fashion model allows only a few photographers to shoot pictures of her.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ball: aim at goal)skjuta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The footballer shot the ball between the posts.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drug: inject) (droger)skjuta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  injicera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The addict had been shooting heroin for years.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: shoot a [deer, robber, target], a [photo, calendar, fashion, movie, magazine] shoot, shot and [hit, killed] a [deer], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "shoot" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'shoot'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.