sharp

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃɑːp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʃɑrp/ ,USA pronunciation: respelling(shärp)

Inflections of 'sharp' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
sharper
adj comparative
sharpest
adj superlative

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (able to cut or pierce)vass adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  skarp adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The new knife was sharp.
 Den nya kniven var vass.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (vision: not blurry)skarp adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 With his glasses on, his vision was sharp.
 Med sina glasögon på var hans syn skarp.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (image: distinct)skarp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tydlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The image gradually came into focus until it was perfectly sharp.
 Bilden kom gradvis in i fokus tills den var helt skarp.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person: witty)kvick adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  rapp adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fyndig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 He was really sharp - always making funny comments.
 Han var verkligen kvick och kom alltid med roliga kommentarer.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (intelligent)smart adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (bildlig)skarp, vass adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 They decided to hire the sharpest of the candidates.
 De beslutade sig för att anställa de skarpaste (or: vassaste) av kandidaterna.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (comment: hurtful)skarp adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (bildlig)vass adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  spetsig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  bitande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 His sharp comments really hurt her feelings.
 Hans vassa kommentarer sårade verkligen hennes känslor.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (feeling, pain: intense)skarp adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  vass adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I have a sharp pain in my back.
 Jag har en skarp smärta i min rygg.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (quick to see)skarp adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 My editor's eye for typos is sharp.
 Min redaktörs öga för stavfel är skarpt.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (brisk, cold)bitande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  vass adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 There was a sharp wind that a light jacket couldn't guard against.
 Det var en bitande vind som en lätt jacka inte kunde skydda mot.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (strongly flavored)stark adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  skarp adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This is a really sharp cheese; I prefer something milder.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (clean-cut, well-dressed)välklädd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  välvårdad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  moderiktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  stilig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 His sharp new look included short hair and an Italian suit.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (abrupt)skarp adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  tvär adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Next, you need to make a sharp right turn onto the next street.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (dishonest, sly)slug adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  slipad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  bakslug adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  lömsk adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 John is a sharp one - you can't really trust him.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (temper: severe)våldsam adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  het adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 His sharp temper lost him his last job.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (high-pitched and loud)skarp adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  gäll adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  genomträngande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 There was a sharp sound coming from the car's engine.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: F sharp, etc.)en halvton högre uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 Let's change that note from A to A sharp.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with too high a pitch) (musik)ostämd uppåt på tonskalan adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (musik)falsk adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The guitar string played sharp so he had to tune it.
sharp advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (time: precisely) (tid)prick advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  exakt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 Please be at the meeting at three o'clock sharp.
sharp advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (abruptly)tvärt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  snävt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  skarpt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 He turned the car sharp right.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical note) (musik)ton med ♯-förtecken, ton med korsförtecken ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (musik)en halvton högre ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 You need to play a sharp here, not a natural.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical symbol: #) (musik)korsförtecken, ♯-förtecken, höjningstecken ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The pianist did not notice the sharp at the top of page two, and played the wrong note.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, informal (expert)expert ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardaglig)hjärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We better bring in the sharps to analyse this.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (needle) (vass nål)synål ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Please deposit all sharps in a special container.
sharp viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (music: be half a tone too high) (musik)ligga en halvton för högt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 You sharped all through the first twenty bars.
sharp vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (music: raise half a tone)höja en halvton vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 You need to sharp that F at bar sixteen.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: sharp the [note, pitch, melody, song], music: (the) sharps and flats, a sharps container, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "sharp" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'sharp'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.