share

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃɛər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʃɛr/ ,USA pronunciation: respelling(shâr)

Inflections of 'share' (v): (⇒ conjugate)
shares
v 3rd person singular
sharing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
shared
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
shared
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
share [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use together)dela vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Amy and Ron share an apartment.
 Amy och Ron delar en lägenhet.
share [sth] with [sb/sth] vtr + prep (use [sth] together)dela ngt med ngn/ngt vtr + prep
 Kathy shares the house with her sister.
 Kathy delar huset med sin syster.
share [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allow others to use)dela vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The children in the class had to share the textbooks.
 Barnen i klassen var tvungna att dela läroböckerna.
share [sth] with [sb/sth] vtr + prep (allow [sb] to use [sth])dela ngt med ngn/ngt vtr + prep
  dela med sig av ngt med ngn vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Gary shared the toy with his brother.
 Gary delade leksaken med sin bror.
share viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be cooperative)dela vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  dela med sig vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Small children must learn how to share.
 Små barn måste lära sig att dela med sig.
share nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part, percentage)del, andel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Each of us gets a share of the profits.
 Var och en av oss får en del (or: andel) av vinsterna.
share,
shares
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
usu. plural (finance: equity)aktie ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  andel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Every employee has shares in the company.
 Varje anställd har andelar i företaget.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
share [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." esp UK (tell)berätta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  säga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  dela vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 You have some news about her? Oh, do share it!
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: share [information, data, results], a [fair, small, large, reasonable] share, share [issues, prices, dividends, owners], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "share" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'share'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.