shaped

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃeɪpt/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(shāpt)

From the verb shape: (⇒ conjugate)
shaped is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: shaped, shape

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
shaped adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having shape of) (vardagligt)formad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (omodern)skapt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The perfume bottle was star-shaped.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
shape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical form)form, figur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The candy was in the shape of an egg.
 Godiset var i form av ett ägg.
shape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (figure, polygon, etc.)figur, form ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The children were learning to draw simple shapes like triangles and squares.
 Barnen höll på att lära sig att rita enkla figurer (or: former) som trianglar och kvadrater.
shape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (condition) (bildlig)kondition ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)skick ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 That house we saw was in bad shape. It needs a lot of repair.
 Det där huset vi såg var i dåligt skick. Det kommer att behöva många reparationer.
shape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]: fitness) (vardagligt)form ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  kondition ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Yes, he is in good shape because he runs and goes to the gym.
 Ja, han är i god form för han springer och går på gym.
shape [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (form, mould)forma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He shaped the clay to form a pot.
 Han formade leran för att göra en kruka.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
shape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ghost)skepnad, gestalt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 This shape emerged from the wall and started speaking to me.
shape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: figure)figur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Yes, she has a nice shape.
shape vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (adapt)forma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The cook shaped the plastic wrap to fit the bowl.
shape vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (determine, influence)påverka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The new boss shaped the way things were done so that the company was more efficient.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: is [rectangular, diamond, square, bottle, oval, star] shaped, a [rectangular]-shaped [design, building, face], an L-shaped room, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "shaped" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'shaped'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.