settlement

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɛtəlmənt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsɛtəlmənt/ ,USA pronunciation: respelling(setl mənt)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
settlement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: final disposition)uppgörelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  förlikning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The settlement required the company to change its business practices.
settlement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (resolution of a dispute)överenskommelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  lösning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formell)förlikning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 After arguing for hours, we finally reached a settlement.
 Efter att ha bråkat i timmar kom vi äntligen fram till en överenskommelse.
settlement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (village)bosättning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (ofta historisk)boplats ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (kolonial)settlement ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Smith established a colonial settlement at Jamestown.
 Smith etablerade en kolonial bosättning vid Jamestown.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
settlement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (establishing residence)bosättning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The government offered farm settlements in the new territories.
settlement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: financial) (juridik)likvid ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmän)betalning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He received a settlement of two million dollars.
settlement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (welfare establishment)hemgård ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  settlement ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She took night classes at the house operated by the settlement.
settlement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (settling of a building)sättning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 After the settlement, we will begin building the infrastructure.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a [court, legal, financial, claims, payment, marriage, friendly, private] settlement, the [proposed, offered, rejected, agreed] settlement, [reach, agree to, offer] an out-of-court settlement, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "settlement" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'settlement'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.