semiquaver

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɛmikweɪvər/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(semē kwā′vər)

På den här sidan: semiquaver, sixteenth
'semiquaver' är ett alternativt uttryck för 'sixteenth'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'semiquaver' is an alternate term for 'sixteenth'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
semiquaver (mainly UK),
sixteenth note (US)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(music: 16th of a whole note)sextondelsnot ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
sixteenth,
16th
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(item, person: 16th in a series, list)sextonde räknräkneord: Ord som ersätter siffor, t.ex.: "fem", "sjutton".
  16:e räknräkneord: Ord som ersätter siffor, t.ex.: "fem", "sjutton".
 The sixteenth person on the list was David.
sixteenth,
16th
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(century: 1500-1599) (förled)femtonhundratals- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  15-hundratals- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The history exam covered most of the sixteenth century.
sixteenth,
16th,
the sixteenth,
the 16th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(in a series, list: 16th item, person)sextonde räknräkneord: Ord som ersätter siffor, t.ex.: "fem", "sjutton".
  16:e räknräkneord: Ord som ersätter siffor, t.ex.: "fem", "sjutton".
 On the shopping list, "butter" was sixteenth.
sixteenth,
16th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (16th birthday)sextonårsdag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Her parents spent a fortune for her sixteenth.
the sixteenth,
the 16th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sixteenth day of the month)den sextonde, den 16e, den 16:e ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Kimberly's birthday is on the sixteenth.
the sixteenth of,
16th,
16th of,
the 16th,
the 16th of
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (sixteenth day of specified month)den sextonde, den 16e, den 16:e ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: The written form "16 July" may also be used.
 My parents' wedding anniversary is on the sixteenth of July.
the Sixteenth,
XVI
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(16th monarch with specified name)den sextonde, XVI ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: 'XVI' is spoken as "the Sixteenth"
 Charles the Sixteenth Gustav is the King of Sweden.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
sixteenth (US),
semiquaver (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(musical time) (förled)sextondels- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "semiquaver" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'semiquaver'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.