scream

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈskriːm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/skrim/ ,USA pronunciation: respelling(skrēm)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
scream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (yell, shriek)skrik, vrål ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 When he saw the face at the window, Glenn let out a scream.
 När han såg ansiktet vid fönstret, lät Glenn höra ett skrik (or: vrål).
scream viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (yell, shout)skrika till vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  ropa ut vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Rachel screamed when she saw the spider.
 Rachel skrek till när hon såg spindeln.
scream [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (yell, shout [sth])skrika vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ropa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The fans were screaming encouragement from the touchline.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Hundföraren skrek ut sitt kommando och hunden löd omedelbart.
scream,
scream that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: yell, shout)skrika vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  gorma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  vråla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Patrick stormed out of the house, screaming that his parents would never see him again.
 Patrick stormade ut ur huset, skrikandes att hans föräldrar aldrig skulle få se honom igen.
scream viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (baby: cry loudly) (bebis)skrika, gråta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (bebis, slang)tjuta, vråla, pipa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 No one could sleep, because the baby was screaming so much.
 Ingen kunde sova för att bebisen skrek (or: grät) så mycket.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
a scream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] very funny)jätterolig person ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Have you seen that new comedy film? It's a scream!
scream with laughter v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (laugh wildly) (bildlig)skrika av skratt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  gapskratta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The audience screamed with laughter at the comedian's joke.
scream viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be conspicuous)skrika vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  sticka ut vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 Bill tended to wear shirts that screamed at you.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a [mighty, piercing, loud, muffled, primal] scream, a scream for [help, attention, mercy], a scream of [anger, terror, rage, frustration], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "scream" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'scream'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.