satisfied

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsætɪsfaɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsætɪsˌfaɪd/ ,USA pronunciation: respelling(satis fīd′)

From the verb satisfy: (⇒ conjugate)
satisfied is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: satisfied, satisfy

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
satisfied adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: content, happy)nöjd, belåten, tillfreds adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The cake was so rich, just two mouthfuls left Kay satisfied.
satisfied with [sth] adj + prep (content with [sth])nöjd med ngt adj + prep
  tillfreds med ngt adj + prep
 Rob was satisfied with his grade for the assignment.
satisfied adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pleased, happy)nöjd, belåten, tillfreds adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Rachel finished her meal and leaned back in her chair with a satisfied smile.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
satisfy vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (a person) (vardagligt)tillfredsställa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formellt)tillgodose vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
satisfy vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (a desire) (allmänt)tillfredsställa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  mätta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  stilla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
satisfy vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (a requirement)uppfylla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  leva upp till uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
satisfy [sb] of [sth] vtr + prep (relieve [sb] of doubt)förvissa ngn om ngt vtr + prep
  övertyga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The defendant satisfied the jury of his innocence.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a satisfied [customer, client, user, consumer], another satisfied customer!, is satisfied with the (new) [job, salary, conditions], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "satisfied" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'satisfied'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.