riveting

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrɪvɪtɪŋ/US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈrɪvɪtɪŋ/

From the verb rivet: (⇒ conjugate)
riveting is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: riveting, rivet

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
riveting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (holding one's attention)fascinerande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The critic described the performance as riveting.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
rivet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bolt, screw)nit ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The loose piece of the engine was missing a rivet.
rivet [sth],
rivet [sth] to [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(fix, secure)nita vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  nita fast vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
rivet [sth] to [sth] vtr + prep (fix, secure)nita fast ngt på ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The engineer riveted the wings to the body of the plane.
rivet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (transfix, hold attention of) (bildligt)fånga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The magician riveted the small children.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "riveting" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'riveting'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.