riches

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrɪtʃɪz/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈrɪtʃɪz/ ,USA pronunciation: respelling(richiz)


'riches' är ett alternativt uttryck för 'rich'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'riches' is an alternate term for 'rich'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wealthy)rik adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  välbärgad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The Rockefeller family is rich.
 Familjen Rockefeller är rik.
the rich nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (wealthy people)de rika splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
 Our economy would change dramatically if we'd stop letting the rich make the tax laws.
 Vår ekonomi hade förändrats drastiskt om vi hade slutat låta de rika författa skattelagarna.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (food: full of flavor)smakrik adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  mäktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (en fyllig smak)fyllig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This dessert is rich.
 Den här desserten är mäktig.
rich in [sth] adj + prep figurative (abounding: in [sth])rik adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The jungle is rich in wildlife.
 Djungeln är rik på vilt.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (smell: fragrant)väldoftande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  doftrik adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  mäktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The perfume has a rich aroma.
 Parfymen har en mäktig arom.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (soil: nutritious)näringsrik adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  bördig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The soil in the basin is rich.
 Jorden i sänkan är bördig.
riches nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (wealth)rikedom ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  förmögenhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He daydreamed about what he would do with his riches if he won the lottery.
 Han dagdrömde om vad han skulle göra med sina rikedomar om han vann lotteriet.
riches nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (valuable things, people)skatt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 They hadn't much money, but their children were their riches.
 De hade inte mycket pengar, men deras barn var deras skatt.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (valuable)värdefull adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  dyrbar adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  dyr adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The family has a rich collection of paintings.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (elaborate)utsirad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  ornamental adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  utsmyckad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  detaljerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The palace has rich furnishings.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (copious)riklig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  rikhaltig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  stor adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The desserts come in rich portions.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (color: deep)djup adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fyllig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The painting was full of rich hues.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (sound: full, strong)fyllig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The bass has a rich sound.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (art: full of meaning)rik adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  djup adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The painting transmits a rich sense of sadness.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (fuel: strong)stark adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  mäktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The mixture in this fuel is too rich.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (entertaining)underhållande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  rolig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 He told a rich joke and everybody laughed.
rich,
a bit rich
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, figurative (ironic)ironisk adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  lustig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  komisk adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 That's a bit rich, coming from you!
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (food: a lot of butter, cream)krämig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (negativ)flottig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fet adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (bildligt)tung adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
rich in [sth] adj + prep figurative (full of [sth])rik på ngt adj + prep
  full av ngt adj + prep
 The Greek myths are rich in allegory.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "riches" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'riches'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.