return

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/rɪˈt3ːrn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɪˈtɝn/ ,USA pronunciation: respelling(ri tûrn)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
return [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give back)lämna tillbaka, ge tillbaka vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 Could you return that DVD I lent you?
 Skulle du kunna lämna tillbaka (or: ge tillbaka) den där DVD:n jag lånade ut till dig?
return [sth] to [sb] vtr + prep (give back to owner)återlämna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ge tillbaka vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  (omodern)återbörda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 You should return that money to its rightful owner.
 Du borde återlämna de där pengarna till sin rättmätiga ägare.
return [sth] to [sb/sth] vtr + prep (take back)lämna tillbaka ngt till ngn/ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  återlämna ngt till ngn/ngt vtr + prep
 Please ensure you return your books to the library on time.
 Var vänlig och försäkra dig om att du lämnar tillbaka dina böcker till biblioteket i tid.
return viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come back)återvända vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  återkomma vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  komma tillbaka vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 I hope he returns soon.
 Jag hoppas att han kommer tillbaka snart.
return to [sth] vi + prep (go back to)återvända vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  återkomma vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 I often return to the town I grew up in.
return nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act: going back to a place)återkomst ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tillbakakomst ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We must prepare for his return.
 Vi måste förbereda oss på hans återkomst.
return nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (recurrence)återkomst ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (av något negativt)återfall ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She's been unhappy since the return of her arthritis.
 Hon har varit olycklig sedan återkomsten av hennes artros.
return nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (commerce: goods)retur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Returns must be accompanied with a receipt.
 Returer måste åtföljas av ett kvitto.
return [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (commerce: goods)återlämna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildlig)ge tillbaka ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 I don't like these boots after all; I'm going to return them.
 Jag gillar inte de här stövlarna trots allt. Jag ska återlämna dem.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
return adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a return, returning)retur- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  åter- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (tillbaka till hemmet)hem- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Save some food for the return trip.
return adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sent, done in return)svars- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  retur- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I'll write a return letter next week.
return adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (recurring)återkommande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 They have a return engagement on Mondays.
return adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (used to return)retur- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  åter- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Then the water passes through the return pipe.
return adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sports)revansch- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  retur- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 They equalized during the return match.
return adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (enabling a return)retur- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Make sure you include return postage.
return nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of restoring)återställelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  återgång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  återvändande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 It feels like a return to normal, now that you're back.
return nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (repayment) (allmänt)återgäldning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt, uttr: i gengäld)gengäld ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (ofta pengar eller dylikt)betalning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I received no returns for my services.
return nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (response)svar ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  replik ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He had no return to her stinging attacks.
return nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (earnings)avkastning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  vinst ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 These investments offer a considerable rate of return.
return nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (report, form)deklaration ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  rapport ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  redogörelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  redovisning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Have you filled in your tax return yet?
return nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (round-trip ticket)tur-och-returbiljett, returbiljett ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I'd like two returns for London, please.
return nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American football: runback)retur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He executed a superb return.
return nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (architecture: change in direction)krök ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  vinkel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 A woman was praying on the return of the staircase.
return viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (revert to prior owner)återgå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  återbörda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 At the expiration of the lease, the landlord will regain full rights, as ownership returns.
return viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (recur)återkomma vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 My nightmares are returning over and over again.
return viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (retort) (vardaglig)svara vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  replikera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 It's not over yet, he returned.
return to [sth] vi + prep (revert to: earlier condition)återvända till ngt vtr + prep
  återgå till ngt vtr + prep
 After eating dinner, I returned to my studies.
return to [sth] vi + prep (subject: go back to)återgå till vitr + prep
  återvända till vitr + prep
 Let's return to the subject we touched upon earlier.
return [sth] (to [sth]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put back)ställa tillbaka vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  sätta tillbaka vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 Return all books to the appropriate place on the shelf.
return [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reverberate)eka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  genljuda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  återkasta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The tunnel returned the sound of the car's engine.
return [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reflect)reflektera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  återkasta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The lake surface returned her image.
return [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finance: earn)avkasta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  inbringa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)ge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 It's an investment that returns at least 7%.
return vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (judgment)avkunna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The jury returned a verdict of not guilty.
return vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: ball)returnera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The champion smashed the ball, but the challenger managed to return it.
return vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (elected official)återvälja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She was returned to office with a slender majority.
return [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (phone [sb] back)ringa tillbaka vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  ringa upp vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 Can I return your call when I'm less busy?
return [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feelings: reciprocate)besvara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (omodern)återbörda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I was never able to return his love.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: return [home, to work], have a [safe, quick, swift] return, return [shipping, postage] is included, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "return" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'return'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.