rear

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrɪər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɪr/ ,USA pronunciation: respelling(rēr)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
rear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (at the back)bakre adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (förled)bak- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Peter put his shopping bags on the rear seat of the car.
 Peter lägger sina matkassar på baksätet i bilen.
rear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (section in back)bakre del ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  bakdel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The rear of the room was piled high with chairs.
 Den bakre delen av rummet hade höga staplar med stolar.
rear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area behind)baksida ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Tom and Linda have a woodpile at the rear of their house.
 Tom och Linda har en vedstapel på baksidan av sitt hus.
rear [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (raise children)uppfostra ngn vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  fostra ngn vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Chris and Margaret reared their kids to respect others.
 Chris och Margret har uppfostrat sina barn att respektera andra.
rear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (raise animals)föda upp ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Jack rears cattle on his farm.
 Jack föder upp boskap på sin bondgård.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
rear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (buttocks)bak, rumpa, ända ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Olivia hates it when men look at her rear.
rear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: away from fighting) (militär)eftertrupp, arriärgarde ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Carl was relieved to learn that his son's squadron was in the rear.
rear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (horse)stegra sig vtr + refltransitivt verb och reflexivt verb: Transitivt verb med reflextivt verb, t.ex.: "tänka sig".
 Janet was thrown when her horse reared.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the rear of the [car, truck, bus, train], the rear of the [house, property, church, classroom, hall], [coughing, laughing, heckling] from the rear, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "rear" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'rear'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.