WordReference kan inte översätta just den här frasen, men klicka på varje enskilt ord för att se vad det betyder:

provided with shoes or boots


På den här sidan: provided, provide

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
provided adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (given)försedd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (formellt)tillhandahållen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
Anmärkning: Follows the noun.
 Do the best you can with the materials provided.
 Gör det bästa du kan med de försedda materialen.
 Gör det bästa du kan med de tillhandahållna materialen.
provided,
provided that,
providing,
providing that
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(on condition that)förutsatt att konjkonjunktion: Binder ihop ord, satser eller meningar, t.ex.: "och", "men", "eftersom".
  såvida konjkonjunktion: Binder ihop ord, satser eller meningar, t.ex.: "och", "men", "eftersom".
  (formellt)med förbehåll att, under förbehåll att uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  (formellt)med förbehåll av, under förbehåll av uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 I will come to visit you tomorrow, provided it doesn't rain.
 Jag kommer och besöker dig i morgon, förutsatt att det inte regnar.
 Jag kommer och besöker dig i morgon, såvida det inte regnar.
 Jag kommer och besöker dig i morgon, med förbehållet att (or: under förbehållet att) det inte regnar.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
provide [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (furnish, supply)stå för ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  ordna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formellt)tillhandahålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)skaffa fram vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 I'll provide the tent if you provide the food.
 Jag står för tältet om du står för maten.
provide [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give, yield)förse vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 One cow provides enough milk for a family.
 En ko ger tillräckligt med mjölk för en familj.
provide [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make available)ordna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)stå för vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  (formellt)tillhandahålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formellt)sörja för vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 Will you provide transport to and from the party?
 Kan du ordna transport till och från festen?
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
provide vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: stipulate) (officiellt bestämma)föreskriva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (lagligt bestämma)stadga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The contract provides that the landlord pay for upkeep.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "provided with shoes or boots" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'provided with shoes or boots'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.