prevailing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/prɪˈveɪlɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/prɪˈveɪlɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(pri vāling)

På den här sidan: prevailing, prevail

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
prevailing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (most frequent)rådande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  förhärskande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The prevailing wind is from the north, making this a cold spot.
prevailing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dominant)dominerande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  förhärskande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  överlägsen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  allmän, utbredd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The prevailing opinion is that the two countries need to make peace.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
prevail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be predominant)råda vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The customs that prevail in that country seem very strange to foreigners.
prevail over [sth],
prevail over [sb]
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(win over other options)segra vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
prevail over [sth/sb] vi + prep (triumph over, be greater than)segra över vitr + prep
 The center-right party prevailed over the Socialists in the latest elections.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
prevail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sport: win)segra vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 It was a hard fought match, but the home team prevailed in the end.
prevail,
prevail on,
prevail upon
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(persuade: [sb] to do [sth](med argument)övertala vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (genom påverkan)förmå vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (med vädjan till känslor)beveka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
prevail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (win)segra vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  vinna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 William and Polly debated the point for hours, but in the end, it was Polly's opinion that prevailed.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: (under) the prevailing [terms, opinion, circumstances], prevailing [economic, political, medical] conditions, the prevailing theory of [the time, gravity], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "prevailing" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'prevailing'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.