WordReference kan inte översätta just den här frasen, men klicka på varje enskilt ord för att se vad det betyder:

pressure welding


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (force applied)tryck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The pressure of the rubble from the fallen building was too great for Alf to push it off.
 Trycket från rasmassorna från den nedfallna byggnaden var för stort för Alf att putta av.
pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (force: of water, air, etc.)tryck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The house had very low water pressure, making showering difficult.
 Huset hade väldigt lågt vattentryck och det gjorde det svårt att duscha.
pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (influence)påtryckning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The Senator used pressure to influence his peers.
 Senatorn utövade påtryckningar för att påverka sina kollegor.
pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (mental stress) (bildlig)press ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Wes is under a lot of pressure.
 Wes är under stor press.
pressures,
the pressures of [sth]
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(stresses: obligations, etc.) (bildlig)press ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The pressures of work and home were getting to her, so she decided to take a vacation.
 Pressen från arbetet och hemmet började gå henne på nerverna, så hon beslöt sig för att ta semester.
pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weather)tryck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There is an area of high pressure over the state.
 Det ligger ett högtryck över staten.
pressure [sb] (to do [sth],
into doing [sth])
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (coerce)pressa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig, bildlig)trycka på vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The salesman pressured his customer to buy.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
pressure [sb] into doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (coerce)pressa ngn att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  tvinga ngn att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The older kids pressured Ben into stealing some candy.
pressure [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (coerce)pressa ngn att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  tvinga ngn att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The salesman pressured his customer to buy.
pressure [sb] into [sth] vtr + prep figurative (coerce)pressa ngn till ngt vtr + prep
  tvinga ngn till ngt vtr + prep
 She was pressured into marriage when she was too young.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "pressure welding" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'pressure welding'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.