present

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsnoun: /ˈprɛzənt/, adjective: /ˈprɛzənt/, verb: /prɪˈzɛnt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈprɛzənt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v. pri zent; n., adj. prezənt)WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
present [sth] to [sb] vtr + prep (confer, give to)överräcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  överlämna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 It gives me great pleasure to present this award to you.
 Det är mig ett stort nöje att få överräcka den här utmärkelsen till dig.
present nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gift)present ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (omodern)gåva ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (på julen)klapp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The birthday present was just what she wanted.
 Födelsedagspresenten var precis vad hon hade önskat sig.
present nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: tense)presens ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 This paragraph is in past tense, but that paragraph is all in present.
 Den här paragrafen är i imperfekt, men den där paragrafen är helt i presens.
the present nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (current time)nu ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  nutid ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Try to stop worrying about tomorrow and keep your thoughts in the present.
 Försök att sluta oroa dig om morgondagen och håll dina tankar i nuet.
present adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in attendance)närvarande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The company director thanked all those present for making the conference a success.
 Företagets ledare tackade alla de som var närvarande för att ha gjort konferensen till en framgång.
be present at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (attend)närvara vid ngt vtr + prep
  delta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 It is essential that the entire team be present at this meeting.
 Det är helt nödvändigt att hela teamet är närvarande vid det här mötet.
present n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (moment, time: current)nuvarande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  nutida adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 At the present moment, we don't need anything.
present [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person: introduce)presentera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell)föreställa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Dad, allow me to present my boss, Mr. Smith.
 Pappa, tillåt mig att presentera min chef, Mr. Smith.
present [sb] to [sb] vtr + prep formal (person: introduce to [sb])presentera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  introducera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell)föreställa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Governor, may I present Mr. Johnson to you?
 Guvernören, får jag lov att presentera Mr. Johnson för dig?
present [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confer, give)överräcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  överlämna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell)förära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The previous year's winner presented the award.
 Föregående års vinnare överräckte priset.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
present adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in mind)närvarande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  i åtanke prep + s
 With the failures of past governors constantly present in his mind, the politician vowed to do better.
be present vi + adj (existing now)existera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  finnas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Wild buffalo are no longer present in North America.
present [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show: stage, put on)uppföra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  framföra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We now present our musical extravaganza!
present [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (plan, idea: introduce)presentera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  lägga fram vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  framlägga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Allow me to present my findings.
present [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put on display)visa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  visa upp vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  (ålderdomlig)förevisa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The museum plans to present the new statue as part of an upcoming exhibit.
present [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (invoice)sända vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skicka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The vendor presents his invoice weekly.
present [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: charges)anföra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  framlägga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The district attorney presented charges of assault.
present [sb] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give) (formell)förära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  överräcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (omodern)skänka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 For his years of service, they presented him with a gold watch.
present [sth] to [sb] vtr + prep (give as a gift)överräcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  överlämna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (omodern)skänka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 They presented a bouquet of flowers to the winner.
present [sth] to [sb] vtr + prep (plan, idea: introduce)presentera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  framlägga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He presented his plan to increase sales to his co-workers.
present [sth] to [sb] vtr + prep (perform for [sb])framföra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  uppföra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We are proud to present the play "Hamlet" to you tonight.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: present an [award, honor] (to), a [birthday, wedding, graduation, thank-you, Christmas] present, at the present [time, moment], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "present" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'present'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.