preceding

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/prɪˈsiːdɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/prɪˈsidɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(pri sēding)

From the verb precede: (⇒ conjugate)
preceding is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: preceding, precede

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
preceding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (previous)föregående adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 We spent the preceding four days on a parachuting course.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
precede,
precede [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(come before)föregå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 J precedes K in the alphabet.
precede,
precede [sth] with [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(preface)inleda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He preceded his speech with a word of thanks to the organisers.
precede viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come before)föregå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The hearse precedes in a funeral procession.
precede [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lead, go ahead of)föregå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 William preceded his wife down the dark street.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "preceding" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'preceding'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.