pivot

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɪvət/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɪvət/ ,USA pronunciation: respelling(pivət)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
pivot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fulcrum)pivot, pivå ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  svängtapp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The telescope was mounted on a pivot and could be turned toward any point in the sky.
pivot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (central person or thing) (allmänt)medelpunkt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (i resonemang, tal etc)kärnpunkt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (person)huvudperson ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She was the pivot around which the household revolved.
pivot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn, change direction) (formell)pivotera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardagligt)svänga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  vrida sig vitr + refl
  vrida sig runt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Tom's head pivoted towards the door.
pivot on [sth] vi + prep (rotate around)snurra på ngt vitr + prep
  vrida sig vitr + refl
 Too angry to speak, she pivoted on her heel and walked away.
pivot on [sth/sb] vi + prep figurative (have as its determining factor) (bildligt)hänga på vitr + prep
  bero på vitr + prep
 The outcome of this project pivots on a few essential tasks.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
pivot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (turning, change)svängning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  vridning
  vändning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  snurr ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He stood motionless, and then, with a sudden pivot, he walked away.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the pivot point, the [player, quarterback] made a (quick) pivot, the pivot that their lives [turn, revolve] around, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "pivot" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'pivot'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.