pitting

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(piting)

From the verb pit: (⇒ conjugate)
pitting is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: pitting, pit

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
pitting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of digging a pit)gropgrävande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
pitting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of putting [sth] in a pit)gropläggande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  det att lägga ngt i en grop ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
pitting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of removing stone of a fruit)avkärning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (jordgubbar)snoppande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
pitting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small depressions in a surface)hålighet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)gropar splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
pitting [sb/sth] against [sb]/ [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (placing in opposition)ställa ngn/ngt mot ngn/ngt vtr + prep
  vända ngn/ngt mot ngn/ngt vtr + prep
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
pit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hole in ground)hål ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  grop ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The pit went down a long way.
 Hålet gick djupt ner.
pit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quarry)stenbrott ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The workers were blasting rocks in the pit.
 Arbetarna sprängde sten i stenbrottet.
pit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mine)gruva ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 A lot of Welshmen found themselves out of work when the pits closed in the 1980s.
 Den här meningen är inte en översättning av den engelska meningen. Vi hade inte haft falukorv om det inte vore för hästarna i Falu koppargruva.
pit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (depression in surface)hål ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  grop ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 This road is full of bumps and pits.
 Den här vägen är full av gupp och gropar.
pit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small scar) (bildlig)grop ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  ärr efter akne ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Ben's face is covered in pits from the acne he had as a teenager.
 Bens ansikte var täckt av gropar från den akne han hade som tonåring.
pit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (stone: fruit seed)kärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Careful, those cherries still have pits.
 Var försiktig, de där körsbären har fortfarande kärnor.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
pit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enclosed area for fights) (bildlig)grop ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  scen ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The two dogs were in the pit, being held back by their owners before the fight.
pit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (motor racing)depå ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The driver has pulled into the pit so the car can be refuelled.
the pits nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative, slang ([sth] unpleasant) (bestämd form)rena helvetet adj + s
  skit ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I hate this job; it's the pits.
pit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (fruit: remove pit)kärna ur vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Pit the plums, cut them in half, and arrange them in the flan case.
pit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mark with indents)göra ngt ojämnt vtr + adj
  göra ngt gropigt vtr + adj
 The constant passage of the truck had pitted the country lane.
pit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usually passive (create holes)göra ngt gropigt vtr + adj
  (marken)göra hål i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The ground all around here has been pitted by bombs.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "pitting" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'pitting'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.