På den här sidan: pitching, pitch

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
pitching nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paving: penning)stenläggning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
pitching nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: being the pitcher) (baseboll)pitchande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
pitching nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: performance as pitcher) (baseboll)pitchande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
pitching nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boat, etc.: sudden motions)gungning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  dyning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound: tone)tonläge ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tonhöjd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The pitch of a siren is usually sharp.
 En sirens tonläge är oftast skarpt.
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports field)plan ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fält ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Soccer is played on a grass pitch.
 Fotboll spelas på en gräsplan.
pitch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baseball: throw) (sport, baseboll)kasta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 To pitch a ball in baseball is to throw it at the batter.
 Att kasta en boll i baseboll innebär att man kastar den till slagmannen.
pitch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (throw)kasta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  slänga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Devon pitched the ball right over the plate.
 Devon kastade bollen rätt över brännplattan.
pitch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (baseball: throw the ball)kasta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Luke used to pitch, but he's switched to first base recently.
 Luke brukade kasta, men nyligen bytte han till första bas.
pitch for [sth] vi + prep informal (try to get)presentera för vtr + prep
  (lånord)pitcha var
 The agency pitched for the client's business.
 Agenturen pitchade för klientens företag.
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heave)stampning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  häftig gungning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The ship's sudden pitch knocked Leo off his feet.
 Skeppets plötsliga stampning slog omkull Leo.
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (sales speech) (vardaglig)säljsnack ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  säljargument ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We listened to the salesman's pitch, but didn't buy anything.
 Vi lyssnade på försäljarens säljsnack, men köpte ingenting.
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tar)beck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tjära ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We need another load of pitch to finish this road.
 Vi behöver en last till med tjära för att göra färdigt den här gatan.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: throw)kast ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (lånord)pitch ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 In baseball, a batter can face up to three pitches in each innings.
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slope)lutning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  sluttning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 That roof has a very steep pitch, don't you think?
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (propeller: angle)propellerstigning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The angles a propeller's blades present to the water or the air is their pitch.
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (resin)kåda ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Burgundy pitch is the resin of certain pine trees.
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aeronautics: angle)vinkel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spacing, distance)distans ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  utrymme ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (section of a climb)topp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (specifik)bergstopp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
pitch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (ship: tilt, tip) (sjöfart)stampa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 A large wave caused the boat to pitch.
pitch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (erect: a tent)resa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The campers decided to pitch their tent near the stream.
pitch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sound: adjust) (instrument)stämma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (röst)anpassa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ton)hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  välja tonhöjd vtr + s
 The lower you pitch your voice, the more serious you sound.
pitch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (attempt to sell)marknadsföra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  sälja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  presentera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Manufacturers usually pitch their product at specific markets.
pitch [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (toss, throw)kasta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  slänga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The gale pitched him off his feet.
pitch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attempt to get accepted) (vardagligt)pitcha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  föreslå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Jess pitched her idea at the weekly staff meeting and her boss loved it.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "pitching" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'pitching'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.