peeved

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpiːvd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(pēvd)

From the verb peeve: (⇒ conjugate)
peeved is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: peeved, peeve

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
peeved adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (annoyed)irriterad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  uppretad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  förargad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt)sur adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
peeve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (source of irritation)irritation ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt om person)retsticka ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My biggest peeve is when people don't wash their dishes.
peeve [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (annoy)reta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  irritera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 It really peeves me when you bite your nails.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "peeved" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'peeved'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.