peck

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɛk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/pɛk/ ,USA pronunciation: respelling(pek)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
peck viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bird: bite or pick with beak)picka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  hacka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Pigeons always seem to me to be pecking.
peck [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kiss lightly)pussa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He just pecked me on the cheek and ran out the door.
peck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (small kiss)kyss ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  puss ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 It wasn't a full kiss; just a peck.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
peck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, US (large amount) (vardagligt)massa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We've had a peck of troubles with the new house.
peck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dry measure: quarter bushel) (mätenhet)peck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (UK)9,092 L ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (US)8,810 L ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
peck [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bird: puncture with beak)picka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hacka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Blue-tits have been pecking the tops of the milk bottles again.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: pinch, tap, rap, blow, nip, mer...
Kollokationer: a [sharp, little, quick] peck, pecked her on the [cheek, lips], gave him a peck on the [forehead, cheek, lips], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "peck" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'peck'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.