WordReference kan inte översätta just den här frasen, men klicka på varje enskilt ord för att se vad det betyder:

pass the time of day


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
pass [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go past)passera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (fordon)köra förbi vtr + adv
  (till fots)gå förbi vtr + adv
 The bus passed me without stopping.
 Bussen passerade mig utan att stanna.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get through)passera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta sig igenom vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  gå igenom ngt vtr + prep
  (med fordon)åka igenom vtr + prep
 First you need to pass customs, then you have to wait for your luggage.
 Först måste du gå igenom tullen, sedan måste du vänta på ditt bagage.
pass [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (driving: overtake)passera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  köra om vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 The racecar passed his opponent at the last minute to win the race.
 Racerbilen passerade sin opponent i sista minuten för att vinna loppet.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object: hand to [sb])skicka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formellt)överräcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Could you please pass the salt?
 Skulle du vilja vara så snäll och skicka saltet?
pass [sth] to [sb] vtr + prep (object: give, hand)skicka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formellt)överräcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He passed the pen to her.
 Han gav pennan till henne.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (candidate: succeed)klara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  klara av vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  bli godkänd i vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 She passed her driving test on her first attempt.
 Hon klarade av uppkörningen på första försöket.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: approve)anta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  godkänna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell)ratificera, stadfästa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The law was passed by a vote of seventy to thirty.
 Lagen antogs med en omröstning med sjuttio röster mot trettio.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not fail: exam) (vardagligt)klara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  få godkänt på ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 I passed the test!
 Jag klarade provet!
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go by)passera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  åka förbi vitr + adv
  gå förbi vitr + adv
 The bus passed without stopping for us.
 Bussen passerade utan att stanna för oss.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
pass interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I don't know the answer) (när man ej kan svaret på en fråga)Pass! interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
 "Jenna, what's the answer to number twelve?" "Pass."
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mountain pass)pass, bergspass ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There is a pass through the mountains thirty kilometres north of here.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (river channel)passage ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Be careful when kayaking through the pass.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (document giving entry)passerkort ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  passersedel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He showed his summer pass and was admitted to the pool.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (success in exam)godkänt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He achieved ten straight passes in his exams.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (university degree) (universitet, högskola: 2 år)lägre examen ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 His sister got a first class degree, but he only got a pass.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: ball transfer)passning, pass ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The pass was intercepted by the opponent.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hand gesture)svepande gest ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  gest ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The pass of the psychic's hand over the table seemed to set off a strange series of events.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sleight of hand)handrörelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fingerfärdighet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  gest ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The tabletop conjuror amazed us with his passes.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sexual advance)närmande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Becky wasn't interested in Tom and pretended she hadn't even noticed his pass.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: leave of absence)permission ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The soldier was granted a pass to attend his mother's funeral.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (important point) (neutral)situation, läge ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (indikerar problem)svår situation, kritiskt läge ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 What has brought us to such a pass in our relationship?
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be transferred)passera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  skickas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The birthday card passed from person to person.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sport: transfer the ball)passa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 He passed, then ran towards the goal.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: go by) (tid, klockan)vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (tid, period)passera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 It seems that time passes faster every year.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal (happen)hända vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  ske vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  passera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 You would be amazed at what has come to pass after the accident.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (games: decline)passa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  säga pass vitr + s
 You can either play a card or pass.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)passera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  försvinna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 That opportunity has now passed.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US euphemism (die)avlida vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  gå bort vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 I'm sorry to tell you that your husband has passed.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not fail exam) (vardagligt)klara sig vitr + refl
  få godkänt vtr + s
 "How was the test?" "I passed!"
pass [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (movement: cross)passera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  mötas vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  träffas vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 They passed each other while running errands this morning.
pass [sth] (to [sb]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transfer: ball) (boll)passa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He passes the basketball to his teammate, then his teammate shot it.
pass [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examiner: give pass mark)godkänna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ge godkänt betyg vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The student's grades were much better this year, so the teacher was happy to pass him.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." euphemism (excrete, discharge) (tarm, blåsa)tömma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (kroppslig vätska)utsöndra, avsöndra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (tarm)defekera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (blåsa)urinera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 They say it is painful to pass a kidney stone.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (judgement: criticism)yttra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  uttala vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  fälla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The columnist passed judgement against the candidate's plans.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (judgement: a sentence)utfärda, utdöma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  avkunna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The judge passed a sentence of five years' imprisonment on the criminal.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exceed)passera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The rocket's speed quickly passed two hundred kilometres per hour.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (circulate)skicka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 They passed the popcorn around the table.
pass [sth] to [sb] vtr + prep (ball: transfer to [sb])passa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He passed the basketball to his teammate, then his teammate shot it.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "pass the time of day" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'pass the time of day'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.