paint

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpeɪnt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/peɪnt/ ,USA pronunciation: respelling(pānt)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
paint [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover with paint)måla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  stryka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He painted the wall.
 Han målade väggen.
paint [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (create or draw with paint)måla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She painted a picture, using oil paint.
 Hon målade en tavla med oljefärg.
paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coloured coating)färg, målarfärg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We need to buy some tins of blue paint.
 Vi måste köpa några burkar med blå färg (or: målarfärg).
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
Paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (horse breed: Paint horse) (hästras)paint ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
paint viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make a painting)måla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 She loves to paint.
paint viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (colour [sth] with paint)måla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Working on the house, he painted all day long.
paint vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (colour with paint)måla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He painted the room blue.
paint vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (nails: apply varnish to)måla, måla naglarna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She spends hours painting her nails.
paint vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (describe with words) (bildligt)måla upp vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  berätta målande vtr + adv
  beskriva målande vtr + adv
  skildra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The book painted the picture of the ideal family.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: paint a [house, room, car], [blue, green, red, yellow, silver] paint, paint [marks, stains, brushes, pot], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "paint" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'paint'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.