only

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈəʊnli/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈoʊnli/ ,USA pronunciation: respelling(ōnlē)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simply)bara, endast, enbart advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 I only want a sandwich for lunch.
 Jag vill bara (or: endast) ha en macka till lunch.
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (exclusively, solely)endast, enbart, bara advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 Only family members attended the funeral. Only we are allowed in this room.
 Bara (or: Enbart) familjemedlemmar var med på begravningen. Endast vi är tillåtna i det här rummet.
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (merely)bara, endast, enbart advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 It'll only make things more complicated.
 Det dommer bara (or: enbart) att göra det mer komplicerat.
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as recently as)senast advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  så sent som uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 But I saw him only yesterday!
 Men jag såg honom senast igår!
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very)väldigt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 She loves him only too well.
 Hon älskar honom väldigt mycket.
only adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (one or one of few)enda adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 She was the only girl in the class with red hair.
 Hon var den enda flickan i klassen med rött hår.
only adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (best)enda rätta adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Low-cut jeans are the only kind to wear these days.
 Lågt skurna jeans är den enda rätta sorten att ha på sig dessa dagar.
only conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (but)men konjkonjunktion: Binder ihop ord, satser eller meningar, t.ex.: "och", "men", "eftersom".
  det är bara det att uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 I'd give him a lift; only my car's being repaired.
 Jag skulle ha gett honom lift, men min bil håller på att bli reparerad.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
only adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without siblings)enda adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  ensam- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 She was an only child.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: is the only [one] that I [like, want], is the only way to, only on [Mondays], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "only" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'only'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.