På den här sidan: one o'clock, one
'one o'clock' är ett alternativt uttryck för 'one'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'one o'clock' is an alternate term for 'one'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
one o'clock,
1 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 1 P.M.)klockan ett ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (13:00)ett på eftermiddagen uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
one o'clock,
1 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 1 A.M.)klockan ett ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (01:00)ett på natten uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 1)ett räknräkneord: Ord som ersätter siffor, t.ex.: "fem", "sjutton".
 My daughter can already count from one to ten.
 Min dotter kan redan räkna från ett till tio.
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 1)1 ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  en, ett räknräkneord: Ord som ersätter siffor, t.ex.: "fem", "sjutton".
one,
1
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(1 in number) (utrum)en adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (neutrum)ett adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I only need one onion for this recipe.
 Jag behöver bara en lök för det här receptet.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (single: item) (utrum)en pronpronomen: Ersätter substantiv, t.ex.: "[b]Han[/b] körde till stan.", "[b]Jag[/b] såg [b]dig[/b] igår."
  (neutrum)ett pronpronomen: Ersätter substantiv, t.ex.: "[b]Han[/b] körde till stan.", "[b]Jag[/b] såg [b]dig[/b] igår."
 One of the books costs twice as much as the other.
 En av böckerna kostar två gånger så mycket som de andra.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (single: group member)en pronpronomen: Ersätter substantiv, t.ex.: "[b]Han[/b] körde till stan.", "[b]Jag[/b] såg [b]dig[/b] igår."
 The taxi will only take four passengers; one of us will have to walk.
 Taxin tar bara fyra passagerare, så en av oss måste gå.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." formal (I, we: impersonal)man pronpronomen: Ersätter substantiv, t.ex.: "[b]Han[/b] körde till stan.", "[b]Jag[/b] såg [b]dig[/b] igår."
  (modern)en pronpronomen: Ersätter substantiv, t.ex.: "[b]Han[/b] körde till stan.", "[b]Jag[/b] såg [b]dig[/b] igår."
 One doesn't like to criticize, but it's rather unattractive.
 Man gillar inte att kritisera, men det är ganska oattraktivt.
one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sth], [sb] unspecified) (utrum)en adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (neutrum)ett adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 One car looks pretty much like another to me.
 En bil ser mer eller mindre ut som en annan enligt mig.
one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (the same) (utrum)en adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (neutrum)ett adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (utrum)en enda adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (neutrum)ett enda adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 There should be one law for everyone in the land.
 Det borde finnas en enda lag för alla i landet.
the one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unique)den enda adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 My manager is the one person who can operate this system.
 Min manager är den enda som kan köra det här systemet.
the one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." ([sb] specific)den pronpronomen: Ersätter substantiv, t.ex.: "[b]Han[/b] körde till stan.", "[b]Jag[/b] såg [b]dig[/b] igår."
 She's the one I love.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 1 o'clock) (klockan)ett adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 It's already one; how am I ever going to finish everything today?
 Klockan är redan ett. Hur ska jag någonsin bli klar med allt idag?
one,
1
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(1 year of age)ettårig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Tragically, the elephant died when it was only one.
one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (single unit)ett ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  en ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The odds are ten to one against him.
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(die: with 1 pip) (spel)etta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I rolled a one and a two and lost the game.
one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (banknote: £1, $1) (SEK)enkrona ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (USD)en dollar ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (GBP)ett pund ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I have a ten and three ones.
the one about nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (joke)den om ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 When I told the one about the horse and the bar, nobody laughed.
the [adj] one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (particular item)den ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I don't like the blue sweater; I prefer the red one.
 Jag gillar inte den blåa tröjan; jag föredrar den röda.
the one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soulmate, true love) (man)den rätte ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (kvinna)den rätta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Christine believed Richard was the one, but he dumped her in the end.
1 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (first day of specified month)1e, 1:e ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: The example would be spoken "April first".
 In many countries, it's traditional to play pranks on each other on April 1.
1 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (first day of specified month)1e, 1:e ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: The example would be spoken as "(the) first of June". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 My date of birth is 1 June 1990.
one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (item of a kind)en ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  sådan, sån ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Can I have a red one? I like red ones better than green ones. Don't let the courgettes grow too big; small ones taste better.
the one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (partner: true love) (man)den rätte pronpronomen: Ersätter substantiv, t.ex.: "[b]Han[/b] körde till stan.", "[b]Jag[/b] såg [b]dig[/b] igår."
  (kvinna)den rätta pronpronomen: Ersätter substantiv, t.ex.: "[b]Han[/b] körde till stan.", "[b]Jag[/b] såg [b]dig[/b] igår."
 The first time I met Paolo, I knew he was the one.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." formal (+ who: unspecified person)en ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  man ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 One should always take care not to offend others.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "one o'clock" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'one o'clock'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.