WordReference kan inte översätta just den här frasen, men klicka på varje enskilt ord för att se vad det betyder:

nodding acquaintance


På den här sidan: nodding, nod

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
nodding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (head motion)nickande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Sam watched the nodding head of the donkey as it moved forward.
nodding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (swaying) (bildlig)nickande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  svajande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The wind passed over the nodding flowers.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
nod nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (head motion)nickning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Tom greeted the audience with a nod.
 Tom hälsade publiken med en nickning.
nod viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (head gesture: yes)nicka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (formellt)nicka bifall vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Kyle nodded in agreement.
 Kyle nickade i bifall.
nod viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (head gesture: hello)nicka igenkännande vitr + adv
 Sarah nodded in greeting to her friend.
 Sara nickade igenkännande som en hälsning till sina vänner.
a nod to [sb/sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (allusion) (åt)nickning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There was definitely a nod to Ray Charles in the musician's melody.
 Det fanns definitivt en nickning åt Ray Charles-hållet i musikerns melodi.
nod,
nod to [sb]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(acknowledgement)nickning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The actor's nod to his director, as he accepted the award, was an expression of his gratitude.
 Skådespelarens nickning till sin regissör medan han tog emot sitt pris, var ett uttryck för hans tacksamhet.
nod [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (head: move up and down)nicka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He nodded his head in affirmation.
 Han nickade med huvudet i medhåll.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
nod viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (point in a direction)nicka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 When Erin asked where to go the guard nodded at the elevator.
nod viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sway)gunga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  svaja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The trees nodded in the wind.
nod viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become sleepy)nicka till vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  somna till vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The students started nodding during the long lecture.
nod viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (head movement: up and down)nicka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The dog nodded gently as it dozed.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "nodding acquaintance" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'nodding acquaintance'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.