nip

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnɪp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/nɪp/ ,USA pronunciation: respelling(nip)

Inflections of 'nip' (v): (⇒ conjugate)
nips
v 3rd person singular
nipping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
nipped
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
nipped
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
nip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (cold, frost: affect)bitande kallt uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  bita vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The frost nipped the flowers.
nip vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bite)bita vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  nafsa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
nip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cold: cause pain)nypa, knipa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The cold air nipped the women's faces.
nip [sth] off [sth] vtr + prep (pick)trimma av ngt från ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  nypa av ngt från ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  klippa av ngt från ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Kate nipped a few young fruits off the peach tree so the others would grow bigger.
nip [sth] off,
nip off [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(remove)nypa av vtr + prep
 The gardener nipped off the dead flower heads.
nip off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, UK (go quickly) (vardagligt)kila iväg vitr + prep
  göra ett snabbt ärende vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Andy will be back in a moment; he's nipped off to make a quick phone call.
nip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal, UK (go quickly) (vardagligt)kila iväg vitr + prep
  göra ett snabbt ärende vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 We've run out of milk; I'll just nip and get us some more.
nip to [sth] vi + prep informal, UK (go somewhere quickly) (vardagligt)sticka till ngt vitr + prep
  dra till ngt vitr + prep
 Can you nip to the shops and pick up a newspaper?
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
nip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small drink) (omodernt)hutt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  liten drink ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildligt)droppe, tår ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 You need a nip of brandy to warm you up.
nip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small bite)bett ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  nafsande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The dog's nip was painful.
nip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (by dog)bita vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  nafsa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
nip at [sth] vi + prep (sip) (ungefärlig översättning)ta små klunkar av vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  smådricka av vtr + prep
 Nate slowly nipped at his drink.
nip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pinch, catch) (vardagligt)knipa ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  fånga ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Kyle nipped a fly out of the air because it was annoying him.
nip [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (defeat narrowly)ta hem seger med liten marginal vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 We nipped the other team to win the cup.
nip [sth] from [sb/sth] vtr + prep US (steal) (vardagligt)norpa, sno vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  stjäla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: get a nip and a tuck, the [dog, kitten] gave my [finger, ankle] a nip, the [dog] gave me a nip, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "nip" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'nip'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.