neglected

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/nɪˈglɛktɪd/

På den här sidan: neglected, neglect

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
neglected adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thing, object)försummad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  negligerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  åsidosatt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (som inte skötts om tillräckligt)vanskött, vanvårdad, misskött adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Ben's house looked very neglected because he couldn't keep it maintained anymore.
neglected adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (child)försummad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  negligerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  åsidosatt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (som inte skötts om tillräckligt)vanskött, vanvårdad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Child services collected the neglected child from her parents and put her in foster care.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
neglect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of child) (grav försummelse)vanvård ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  försummelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Kate's mother was arrested for neglect.
 Kates mamma arresterades för vanvård.
neglect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of attention)underlåtelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)försummelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Tom's house showed obvious signs of neglect.
 Toms hus visade tydliga tecken på försummelse.
neglect [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (child) (gravt försumma)vanvårda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  försumma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Larry neglected his children because he was an alcoholic.
 Larry försummade sina barn för han var alkoholist.
neglect [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (duty)missakta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  inte sköta v uttr
 The soldier neglected his duties and was discharged from the military.
 Soldaten skötte inte sina plikter och avskedades från det militära.
neglect to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (fail to do)underlåta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Fred neglected to keep up with his friends, and slowly lost contact with them.
 Fred underlät sig att hålla sig ajour med sina vänner och långsamt så förlorade han kontakten med dem.
neglect [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ignore)ignorera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)strunta i ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The teacher neglected the student's raised hand so that he could finish his lecture.
 Läraren ignorerade att studenten sträckte upp handen så att han kunde avsluta föreläsningen.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a neglected [child, boy, girl, puppy], am starting to feel neglected, a commonly neglected [question, issue], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "neglected" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'neglected'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.