named

Listen:


From the verb name: (⇒ conjugate)
named is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: named, name

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
named adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (identified)identifierad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (generell)känd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Contributions are accepted only from named sources.
named adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (called, having the name of)som heter adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (formell)vars namn är uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 She has a boyfriend named Tom.
named adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appointed)utsedd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Senator Frimbleson was named head of the Ways and Means Committee.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (full name)namn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My name is Peter Smith.
 Mitt namn är Peter Smith.
name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first name, given name)namn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  förnamn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 What's your name?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Vad heter vår granne i förnamn?
name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (last name, surname, family name)namn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  efternamn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My professor's name is Smith.
 Min professors namn är Smith.
name [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give a name to)namnge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Can you name all four members of the Beatles?
 Kan du namnge alla medlemmarna i bandet the Beatles?
name [sb/sth] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give the name of)namnge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  döpa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  döpa till vtr + prep
 They are going to name the baby Michael. Let's name the song "Furtive Mission".
 De ska döpa bebisen till Michael.
name [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mention by name)namnge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The police report named three witnesses.
 Polisrapporten namngav tre vittnen.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (designation)namn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Colin wants a new name for his band.
name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (repute) (bildlig)namn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  rykte ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Jill is trying to make a name for herself.
name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (celebrity, famous person)kändis ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The organizers want a big name to host the banquet.
name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mere designation)namn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  titel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Johnson was chairman in name only.
name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (renown, reputation)namn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  berömmelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He married her for her good name and contacts.
name n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (commerce: famous, branded) (tex märkeskläder)märkes- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  märke ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Jen likes to wear clothes from a name brand.
name n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (bearing a name)namn- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The cinema usher wore his name tag with pride.
name [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (identify) (omtala vid namn)omnämna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (säga kort)nämna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (säga namnet på)namnge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ofta negativt)utpeka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The writer named Twain as his inspiration.
name [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (specify)ange vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  säga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Just name your price, and I'll pay it.
name [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (appoint)utse vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The council named a successor.
name [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accuse)namnge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  anklaga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The police have named a suspect in the case.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the named [person, holder], the named driver (on the policy), an aptly named [product, show], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "named" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'named'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.