muddled

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmʌdəld/

From the verb muddle: (⇒ conjugate)
muddled is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: muddled, muddle

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
muddled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mixed up, unclear)rörig, stökig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The muddled documents don't clearly name the heir to the estate.
muddled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: confused)förvirrad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The muddled old man didn't know which way to go.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
muddle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (objects: mess)röra, oreda ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Who's responsible for this muddle of clothes on the floor?
muddle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (confused situation) (bildlig)röra, oreda ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildlig)trassel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
muddle [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (objects: mix up, jumble)röra till, trassla till, stöka till vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  skapa oreda vtr + s
 Someone's muddled the records so I can't make sense of them.
muddle [sth] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (ideas: confuse, mix up)röra till, trassla till, stöka till vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 You've muddled your evidence: no-one can follow you any more.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "muddled" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'muddled'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.