moving

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmuːvɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmuvɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(mo̅o̅ving)

From the verb move: (⇒ conjugate)
moving is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: moving, move

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
moving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (changing position)rörlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This clock has many moving parts.
moving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (emotionally touching) (väcker känslor)rörande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (väcker starka känslor)gripande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I read a moving novel with a deep message.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
moving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of moving)flytt- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 We called a moving van to transport our things.
moving nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (changing location or residence) (vardagligt)flytt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  flyttning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  omlokalisering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I hate moving, but I want to live in California.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
move viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be in motion)röra sig vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  röra på sig vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Stop moving and the wasp will leave you alone.
 Sluta rör på dig så kommer getingen att lämna dig ifred.
move viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (advance)röra sig vitr + pron
  dra sig vitr + pron
  flytta sig vitr + refl
  avancera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The protesters moved towards the line of police.
 Protestanterna drog sig mot raden av poliser.
move viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (change position, location)flytta på sig vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 This seat is reserved. I'm afraid you'll have to move.
 Det här sätet är reserverat. Jag är rädd för att du måste flytta på dig.
move to [sth] vi + prep (change position, location)flytta sig vitr + refl
 Amy moved to a seat near the front of the room.
 Amy flyttade sig till en stol nära den främre delen av rummet.
move to [sth] vi + prep (turn attention to)gå vidare till vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  övergå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  byta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I want to move to the question of how we are to finance this project.
 Jag vill gå vidare till frågan om hur vi ska finansiera det här projektet.
move to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take action)röra sig för att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  flytta sig för att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  göra en ansats för att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 He moved to open the door but she grabbed his arm.
 Han gjorde en ansats att öppna dörren, men hon grep tag i hans arm.
move [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change position, location of)flytta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I moved the car closer to the house.
 Jag flyttade bilen närmre huset.
move [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (affect emotionally)röra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  beröra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (påverka starkt)gripa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Everyone was moved by the film.
 Alla var berörda av filmen.
move viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (change residence)flytta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 When I was five years old, we moved.
 När jag var fem år gammal så flyttade vi.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
move nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement)rörelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  förflyttning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 With a sudden move, he grabbed the robber.
move nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (step toward [sth])rörelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  förflyttning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  ansats ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The sheriff blocked the outlaw's move for the door.
move nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (game: turn)tur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (i vissa spel)drag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 It is my move next.
move nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (game: choice of action)steg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (i spel)tur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My opponent anticipated my every move.
move nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (house move: change of residence) (vardagligt)flytt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  flyttning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 All our belongings are packed up in boxes, ready for the move.
move nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (game: turn, go) (i spel)tur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 It's your move; hurry up and roll the dice.
move nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (action, step)handling ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  steg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formell)aktion ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The police tried to anticipate the criminal's next move. Critics believe the government's move to tackle poverty does not go far enough.
move viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (follow a course)röra sig vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  dra sig vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  flytta sig vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The storm is moving to the east.
move viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (merchandise: be sold)sälja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The new merchandise isn't moving.
move to do [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make a proposal)föreslå vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  framlägga förslag vitr + s
  (kräva)yrka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The council member moved to adjourn the session.
move viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (game: take a turn)flytta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  göra drag vitr + s
 It's your turn to move.
move viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bowels: evacuate)ha tarmrörelse vtr + s
  ha avföring vtr + s
  (vardaglig)bajsa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The food made his bowels move quickly.
move [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change: residence)byta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She moved apartments twice last year.
move [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (advance: a game piece)flytta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He moved his piece forward four spaces.
move [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put in motion)röra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He moved his arms up and down.
move [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (sell: goods, merchandise)sälja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We have to move the merchandise before the end of the fiscal year.
move [sb] to do [sth] vtr + prep (impel emotionally)röra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  beröra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ändra inställning)beveka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Karen was moved to take in the stray dogs.
move [sb] to (do) [sth] vtr + prep (cause, provoke)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förmå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 His actions moved her to call the police.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: [hate, love] moving, UK: hire a moving van, hit by a moving [car, bus], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "moving" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'moving'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.