'motion to' är ett alternativt uttryck för 'motion'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'motion to' is an alternate term for 'motion'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
motion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement) (allmänt)rörelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (kroppslig, med innebörd)gest, tecken ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The motion of the machine was steady and smooth.
motion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (facility of movement)rörelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The handcuffs restricted the prisoner's motion.
motion viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (gesture)gestikulera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  göra tecken vtr + spl
 Adam didn't say anything, he just motioned.
motion to [sb/sth],
motion towards [sb/sth],
motion at [sb/sth]
vi + prep
(gesture)gestikulera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  göra tecken vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Ben motioned to the door.
motion [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (encourage by gesture)gestikulera till ngn att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 With a nod of his head, the boss motioned Frances to continue with her explanation.
motion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (petition, legal) (från ledamot)motion ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (från privat håll)petition ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The lawyer filed a motion.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
motion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gait)rörelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  gång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hållning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Dan walked with awkward motions because of his injury.
motion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moving part)rörlig del adj + s
 The machine had four motions.
motion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excrement)avföring ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Susan flushed the motion down the toilet.
motion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (voiding bowels)tarmtömning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Larry had a motion earlier this morning.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "motion to" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'motion to'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.