mingle

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɪŋgəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmɪŋgəl/ ,USA pronunciation: respelling(minggəl)

Inflections of 'mingle' (v): (⇒ conjugate)
mingles
v 3rd person singular
mingling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
mingled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
mingled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
mingle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (socialize, mix with people)mingla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (allmänt)umgås vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Melanie didn't know anyone else at the party and did not feel brave enough to mingle.
mingle with [sb/sth] vi + prep (socialize or mix with)mingla med ngn vitr + prep
  (allmänt)umgås med ngn vitr + prep
 I can't stay talking to you all evening, I must mingle with the guests.
mingle [sth],
mingle [sth] and [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(combine, mix)blanda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  kombinera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förena vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The witness's account mingled truth and lies until you couldn't tell which was which.
mingle [sth] with [sth] vtr + prep (combine, mix)blanda ngt med ngt vtr + prep
  kombinera ngt med ngt vtr + prep
  förena ngt med ngt vtr + prep
 The garden mingles formal planting with more natural, wild areas.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "mingle" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'mingle'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.