merge

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɜːrdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mɝdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(mûrj)

Inflections of 'merge' (v): (⇒ conjugate)
merges
v 3rd person singular
merging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
merged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
merged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
merge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become one)gå ihop vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  smälta ihop, smälta samman vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  sammansmälta
  sammanbindas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The two rivers merge at the city of Belgrade.
 De två floderna går ihop vid staden Belgrad.
merge with [sth] vi + prep (join with [sth] else) (bildligt)smälta ihop med ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  ansluta till ngt vitr + prep
 Asia merges with Africa in the Middle East.
 Asien smälter ihop med Afrika i Mellanöstern
merge into [sth] vi + prep (join, combine with)smälta in i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  gå ihop vitr partikel skj
 These two rivers merge into each other to become one, about twenty miles from the coast.
 Dessa två floderna smälter ihop och blir till en, ungefär tre mil från kusten.
merge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (companies: be combined)gå ihop, gå samman vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  (formellt)fusionera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The two companies merged last quarter.
 De två företagen gick ihop (or: samman) förra kvartalet.
merge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (spreadsheet cell)sammanfoga
 I merged three cells in Excel to create a bigger one.
merge [sth] with [sth] vtr + prep (combine with [sth] else)blanda ngt med ngt vtr + prep
  (vardagligt)mixa ngt med ngt vtr + prep
 The color green merges blue with yellow.
 Färgen grön blandar blått med gult.
merge [sth] and [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mix, blend together)sammanfoga ngt med ngt vtr + prep
  (till enhet)sammansmälta ngt med ngt vtr + prep
  (till helhet)sammanbinda ngt med ngt vtr + prep
 The artist merged the green and the blue in her painting.
merge [sth] and [sth] into [sth],
merge [sth] into [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(combine to make [sth])slå ihop ngt med ngt till ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Alex tried to merge his bank accounts into one.
 Alex försökte slå ihop sina bankkonton till ett.
merge with [sth] vi + prep (company: combine with another) (formell)gå samman med ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  gå ihop med ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Ben's company merged with a competitor and he lost his job.
 Bens firma gick samman med en konkurrent och han förlorade sitt jobb.
merge [sth] in vtr + adv (join, combine)blanda i ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  smälta in ngt i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
merge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lanes: converge)gå samman, gå ihop vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The two lanes suddenly merged.
 De två filerna gick plötsligt samman (or: ihop).
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
merge with [sth] vi + prep (traffic: be absorbed)gå ihop med ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  sammanstråla med ngt vtr + prep
 At junction 4, the traffic merges with the A road.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "merge" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'merge'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.