meet

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmiːt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mit/ ,USA pronunciation: respelling(mēt)

Inflections of 'meet' (v): (⇒ conjugate)
meets
v 3rd person singular
meeting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
met
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
met
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
meet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encounter: [sb])möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  träffa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I met someone today who said he knew you.
 Jag mötte någon idag som sa att han kände dig.
meet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get together with)träffa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She's meeting her friends at the cinema.
 Hon ska träffa sina vänner vid biografen.
meet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet [sb])möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Will you come and meet me at the bus stop?
 Kan du komma och möta mig vid busshållplatsen?
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet: a flight, etc.)möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hälsa välkommen vtr + adj
 The whole family will meet our flight at the airport.
 Hela familjen kommer att möta oss på flygplatsen.
meet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be introduced)möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  träffa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I'd like you to meet my friend James.
 Jag skulle vilja att du träffade min vän James.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become acquainted)mötas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  träffas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 My partner and I met at the wedding of a mutual friend.
 Min partner och jag träffades på en gemensam bekants bröllop.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (get together)träffa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  mötas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Where would you like us to meet?
 Var vill du träffa oss?
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
meet (US),
meetup (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(convention, get-together)möte ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  träff ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  samling ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There will be a motorcycle meet at the park on Saturday.
meet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (sports: contest)tävling ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My track team has a meet this weekend.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (assemble)samlas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  sammanträda vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The union will meet on Tuesday.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (form a junction)mötas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  korsa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 There is a stop sign where the roads meet.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clash, fight)mötas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  utkämpa slag vitr + s
  drabba samman vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 Many men died when the two armies met.
meet with [sth] vi + prep (conform with)stämma överens med ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (krav, förväntning)möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  leva upp till ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 We were forced to sack Pete because his work did not meet with our standards.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encounter: [sth])möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The traveller meets a strange sight as he enters the city.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (join with)möta ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  gå ihop vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 There is a blockage at the point where the pipe meets the main line.
meet vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (face directly)möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Dartmouth will meet Princeton for the championship.
meet vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (collide)krocka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  träffa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The speeding cars met in a loud crash.
meet vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contest with)möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The two enemies met on the field of battle.
meet vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cope with)ta hand om vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 I'll meet that problem later. For now I have to do this job.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (satisfy)möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  uppfylla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  tillfredställa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The employee's performance did not meet his manager's expectations. The project team are struggling to meet their objectives due to a lack of effort on the part of some members.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conform with)möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  uppfylla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 This process does not meet quality standards.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: meet me [the president, his parents], a [national, high school, professional, regional, major] meet, the meet [line-up, competitors, results, runners], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "meet" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'meet'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.