manual

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmænjuəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmænyuəl/ ,USA pronunciation: respelling(manyo̅o̅ əl)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
manual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (operated by hand)manuell adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  hand-, handdriven adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Paul didn't like manual labor so he went to college and studied literature.
manual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not automatic)manuell adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The car had a manual transmission.
manual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instruction book) (ofta om sak)manual, bruksanvisning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (ofta om ämne)handbok ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt)instruktionsbok ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Fred read the user manual for the new dishwasher.
manual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (car)manuell subst adjsubstantiverat adjektiv: Substantiv som beskriver ett annat substantiv och därför fungerar som ett adjektiv.
  växlad subst adjsubstantiverat adjektiv: Substantiv som beskriver ett annat substantiv och därför fungerar som ett adjektiv.
 Richard didn't know how to drive a manual.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
manual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (regarding hands)fingerfärdig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (förled)hand- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The violinist had great manual dexterity.
manual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organ keyboard) (på orgel)manualklaviatur, manual ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The organ had four manuals and a pedalboard.
manual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military)manual, instruktionsbok ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The trainees had to memorize the manual of arms.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: an [operating, owner's, instruction] manual, comes with an [operating] manual, the manual is in [Chinese], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "manual" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'manual'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.