make out

Listen:


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
make [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (with object: see, perceive)se vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  urskilja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (litterärt)skönja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I can't make out the sign from this far away.
make out,
make out that
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
UK, informal (with clause: pretend)låtsas vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  låtsas som vtr + konj
  (formell)ge sken av vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Liam tried to make out that he was sick, but it was clear he was not.
make [sb/sth] out to be [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (represent as)måla ut ngn som ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  få ngt att framstå som ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
Anmärkning: Often refers to a false claim.
 The press are making him out to be the greatest singer since Elvis, but he's not that good.
make [sth] out to [sb/sth],
make out [sth] to [sb/sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(cheque: address to) (ungefärlig översättning)adressera ngt till ngn vtr + prep
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
 Please make your cheque out to "James Stephenson".
make out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, slang (kiss, touch sexually) (vardagligt)hångla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  kyssas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 I saw Carly and Kevin making out behind the library.
make out with [sb] vi phrasal + prep US, slang (kiss, touch sexually)hångla med vitr + prep
  kyssas med vitr + prep
 Last night at the party I made out with a girl.
make out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, informal (+ adv: fare: well, etc.) (bildlig)få ut vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (bildlig)dra in vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  tjäna på vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 I made out very well from the sale of my house!
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: decipher, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "make out" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'make out'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.