lookout

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlʊkaʊt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈlʊkˌaʊt/ ,USA pronunciation: respelling(lŏŏkout′)

På den här sidan: lookout, look out

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
lookout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (observation post)utkikspost ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The police sat at the lookout, watching for criminal activity.
lookout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: keeps watch)utkik ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The neighborhood watch made sure there was always someone acting as a lookout after the local burglary.
lookout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (object of concern) (bildlig)problem ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  val ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 If James wants to gamble away all his money and end up penniless, that's entirely his lookout.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
Look out! vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be careful!)se upp! interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
  akta! interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
 Look out, an earthquake just started!
look out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (observe from indoors)titta ut på ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  betrakta genom fönster vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 If you look out from the window, you can see the ocean.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: manning the lookout, abandoned his lookout, was [put, placed] on lookout (for the night), mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "lookout" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'lookout'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.