launch

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlɔːntʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/lɔntʃ, lɑntʃ/ ,USA pronunciation: respelling(lônch, länch)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
launch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rocket: send into space)uppskjuta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skjuta upp vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The space agency launched another rocket into space at 6 AM.
 Rymdorganet sköt upp en ny raket i rymden klockan 6 på morgonen.
launch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (vessel: set onto water)sjösätta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The shipyard will launch the new boat next week.
 Skeppsvarvet kommet att sjösätta den nya båten nästa vecka.
launch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (marketing: introduce) (vardagligt)lansera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  introducera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The company will launch its new product on Wednesday.
 Företaget kommer att lansera sin nya produkt på onsdag.
launch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (set forth) (vardagligt, allmänt)starta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardagligt)lägga ut vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  (ålderdomligt)avlöpa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The ship will launch at three o'clock, so you'd better be on time.
 Skeppet kommer att lägga ut klockan tre, så du måste komma i tid.
launch,
launching
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(rocket)uppskjutning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The launch went as planned and the rocket is now in space.
 Uppskjutningen gick som planerat och raket är i rymden nu.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
launch,
launching
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(relating to a rocket launch) (förled)uppskjutnings- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The rocket's launch time is 1400 hours.
launch n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to a marketing launch) (förled)lanserings- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  släppnings- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  release- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The publisher held a launch party for the author's new novel.
launch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (product: be put on the market)lanseras vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardagligt)släppas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The product will launch on Tuesday.
launch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (begin on a course) (formellt)påbörja, inleda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)starta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 They launched the expedition into the uncharted jungle.
launch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (send forth)sända i väg, sända iväg vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  avfyra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The commander gave the order to launch the torpedoes at the enemy ship.
launch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hurl, throw)kasta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He launched the ball towards the goal from thirty metres away.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: launch a [rocket, satellite, shuttle], a [rocket, space] launch, the launch date is, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "launch" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'launch'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.